Contributie

CONTRIBUTIES

Het lidmaatschap voor competitie spelende jeugdleden van onze vereniging brengt niet alleen met zich mee dat tijdig de contributie voldaan dient te worden maar ook:

  • Het door ouders om toerbeurt, volgens schema, rijden naar uitwedstrijden (ong. 3-4 keer p.j.).
  • Het door ouders om toerbeurt, volgens schema, draaien van een dagdeel bardienst (ong. 2-3 keer p.j.).

Voor competitie spelende seniorleden geldt een vergelijkbare betalings- en bardienstplicht. Het staat senior-recreantleden vrij zich vrijwillig aan te melden voor het draaien van bardiensten. Recreantleden hebben het ’t gemakkelijkst: voor hen geldt alleen de betalingsverplichting.

De contributiebedragen zijn per jaar als volgt en zullen in tweeen worden gefactureerd.

  • Jeugd-recreant incl. 2x training en vrijspelen, excl. toernooibijdrage: 130 euro
  • Jeugd-competitie incl. 2x training en vrijspelen, excl. toernooibijdrage: 160 euro
  • Senior-recreant: 130 euro
  • Senior-competitie: 210 euro
  • Woensdagmiddag senioren: 90

Buiten bovengenoemde verplichtingen om biedt het lidmaatschap uiteraard ook een hoop gezelligheid!

Opzeggen
Opzeggingen kunnen ruim voor het starten van de nieuwe competitie schriftelijk worden gemeld bij het secretariaat van SDO Tafeltennis. We stellen het op prijs als je ook de reden van je opzegging hierbij vermeldt.

Onze sponsors
Sdo Tafeltennis

Stationsweg 45
2182 BA te Hillegom
www.sdotafeltennis.nl

 

Maandagavond   : 20.00 tot 23.00 (vrijspelen)
Woensdagmidag : 14.00 tot 17.00 (ouderen)
Woensdagavond : 18.00 tot 20.00 (jeugd)
Woensdagavond : 20.00 tot 23.00 (recreanten)
Vrijdagavond      : 19.30 tot 00.00 (competitie en
vrijspelen)
Zaterdagmiddag : 13.30 tot 17.00 (competitie                                                                                  jeugd)