Vanwege de groei van het aantal leden neemt de belasting per functie toe. Onderstaande functie wordt nu uitgevoerd door Arie, Tim en Ton. Vanwege de groei van het aantal vrijwilligers is hiervoor een volwaardige functie ontstaan in plaats van iets wat je erbij doet.

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR de bindende factor tussen vrijwilliger en vereniging

* De Vrijwilligerscoördinator woont de vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij. Hij/zij onderhoudt de contacten met de vrijwilligers en zorgt zo nodig voor aanvulling of vervanging.
* Bestuur, commissieleden, medewerkers, bijna iedereen in de vereniging is vrijwilliger. Op die mensen moet je zuinig zijn. Het is daarom niet zo gek als er iemand in de vereniging zich bezig houdt met ‘de vrijwilligers’. Een beetje aandacht vindt iedereen prettig. Te vaak hoor je: ‘waar doe ik het voor, er kan nog geen dankjewel af’. Zo moet het dus niet. Een vrijwilligerscoördinator maakt van tijd tot tijd met iedereen eens een praatje. Kijkt of het werk bevalt. En zoekt naar oplossingen als dat niet zo is.
* Hij/zij zorgt voor vervanging als het voor een vrijwilliger tijdelijk niet mogelijk is om iets voor de vereniging te doen.
* Zeker als het nieuwe leden betreft, moet de vrijwilligerscoördinator na verloop van tijd een praatje met hem of haar maken.
* De vrijwilligerscoördinator rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter, waarna hij/zij beslist welke maatregelen nodig zijn om problemen adequaat op te lossen.

Het takenpakket van de Vrijwilligerscoördinator zou uit de volgende activiteiten kunnen bestaan:
– opzetten en uitvoeren van een vrijwilligersplan
– werven, begeleiden, ondersteunen en motiveren van vrijwilligers
– samen met de (nog op te zetten) Ontspanningscommissie jaarlijks organiseren van een ‘dank je wel activiteit’
– bevorderen van deskundigheidvan vrijwilligers
– fungeren als klachtencommissie en bemiddelen bij van geschillen tussen
vrijwilligers
– beheren, verantwoorden en bewaken van het budget

Een goede vrijwilligerscoördinator zorgt er voor dat er voor alles wat in de vereniging moet worden gedaan iemand beschikbaar is. Het verdient daarom aanbeveling om een inventarisatie te maken van alle periodieke en tijdelijke werkzaamheden en daar de namen van de uitvoerende vrijwilligers aan toe te voegen. Enerzijds is dan duidelijk waarvoor mensen gezocht moeten worden, anderzijds kun je er mee bijhouden of er met iedereen regelmatig contact is.