Op woensdag 5 juni organiseert SDO Tafeltennis de eerste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Alle (ouders van) leden en (potentiële) vrijwilligers zijn hiervoor uitgenodigd. De voorzitter opent de vergadering om 19.00u en sluit deze rond 20.30u weer af. Aansluitend is gelegenheid voor een vrij potje tafeltennis. We hopen dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn!

Agenda
Opening
Structuur
Vrijwilligers
Huishoudelijk reglement
Jaarcijfers 2011 en 2012
Begroting 2013 en goedkeuring
Jaarverslag en geschiedenis
Sponsors
Vacatures vrijwilligers en overzicht
Afsluiting