In 2011 werd voor de eerste keer de Samenloop voor Hoop Hillegom-Lisse gehouden. Toen liepen meer dan 1800 mensen, verdeeld over ruim 80 teams, 24 uur in de strijd tegen kanker. Met deze loop werd maar liefst 140.000 euro ingezameld, welk bedrag door het KWF is ingezet voor wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker.

De Samenloop voor Hoop Hillegom-Lisse krijgt een vervolg, en wel op zaterdag 8 en zondag 9 juni 2013 op het terrein van Copex in Hillegom. De organisatie heeft SDO uitgedaagd ook een team in te schrijven. Hiervoor zijn 10 tot 15 vrijwilligers nodig. Lijkt het je wat? Kom dan op dinsdag 26 februari a.s. om 20.00u naar de informatieavond in Lisse . Het adres:
 Fazantstraat 66
2162 GM Lisse

Meld je wel even aan via hillegomlisse@samenloopvoorhoop.nl o.v.v. Lisse– ik kom! Voor meer informatie kun je de website bezoeken: www.samenloopvoorhoop.nl/hillegomlisse.