SDO Tafeltennis verwelkomt nieuwe sponsor Aannemingsmaatschappij Markus BV. Zij hebben toegezegd onze club voor drie jaar te sponsoren en verbinden hun naam aan het jaarlijkse Ron Olijdam kersttoernooi.

Aannemingsmaatschappij Markus B.V. is een middelgroot grond-, weg- en waterbouwbedrijf, dat actief is in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. De bedrijfsactiviteiten bestaan in het kort uit grootschalig grondverzet, infrawerk, sanerings- en sloopwerken, bouw- en woonrijp maken, aanleg van parken en recreatievoorzieningen en grondstoffenoverslag. SDO Tafeltennis bedankt Markus BV bij voorbaat voor hun bijdrage.